Aktuálně


20. 12. 2016

  • Poslední hodina výuky TS Večernice v tomto roce
  • Valná hromada spolku v 18:00 v Ateliéru Sklep.

Navázání nové spolupráce

Od školního roku 2016/2017 začínáme spolupracovat s tvůrčí dílnou Animatěj.

animatej

Aktuálně u Animatěje:

8. – 9. 10. 2016 (nový termín)

Již 6. ročník Jany letní filmové a fotografické školy na téma Obraz nejen fotografický.

Z důvodu stěhování ateliéru do nových prostor se Jany fotografická škola 6. ročník odkládá na 8. a 9. 10. 2016.

Letošní ročník proběhne v novém ateliéru, který se nachází v gymnáziu Evolution Jižní Město (Tererova 2135/17, 149 00 Praha, Chodov). Více v mapce.