Foto: Hana Hollitzerová
Foto: Jana Hnilicová

VideoCulture Fest 2022

VideoCulture Fest je soutěž určená pro amatérské filmaře, jejichž filmová dílka budou hodnocena porotou.

Celý 22. ročník proběhne už tradičně po internetu (od přihlašování filmů, přes samotnou projekci až po vyhlášení ocenění).

V novém roce chystáme klubové promítání přihlášených snímků, na kterém předseda poroty předá ceny přítomným účastníkům. O konkrétním termínu, místě setkání vás budeme s dostatečným předstihem informovat.

  • Soutěžní filmy musí být nahrány na serveru YouTube nebo Vimeo.
  • V přihlášce musí být uvedená platná webová adresa směřující na přihlašovaný film.
  • Film bude po úspěšném přihlášení zařazen do soutěže a vyvěšen na našich webových stránkách společně se všemi ostatními filmy, kde si je může každý přehrát.
  • Celá účast v soutěži je zdarma.

Důležité termíny

  • Snímky je možné přihlašovat od 21. 11. 2022 do 2. 1. 2023, 20:00 hod.
  • Filmy budou po přijetí zveřejňovány na webových stránkách v týdenních intervalech, nikoliv obratem.
  • Výsledky VideoCulture Fest 2022 budou zveřejněny nejpozději 5. února 2023 na našich webových a facebookových stránkách, i na FilmDatu.

Důležité soubory

Soutěžní filmy

Létající děti | ToM Studio

Defekt | Jan Patzak

Slepé rameno | Ladislav Biznár

Stříbrné opojení | Danuše Kubátová

Mraky | Jiří Pichl

Brány Evropy | AČV Medialog

Zpátky v čase | Alena Krejčová

Síla Ukulele | Jan Žahour

Život s vůní skla | Václav Fořt

Obyčejná neděle? | Milan Kaňák

Cesta za snem | Roman Elner

Špatným směrem | David Březina

Reklama | Milan Štajer

Jak se žije u kosů | Helena Štajerová

Zmoknutí na východe | Stanislava a Juraj Jedinákovci

Přihláška

Přihlašování bylo ukončeno 2. 1. 2023, 20:00 hod. Výsledky budou zveřejněny nejpozději 5. února 2023.