VideoCulture Fest 2020

VideoCulture Fest je soutěž určená pro amatérské filmaře, jejichž filmová dílka budou hodnocena odbornou porotou.

Celý 20. ročník proběhne už tradičně po internetu (od přihlašování filmů, přes samotnou projekci až po vyhlášení ocenění). V novém roce chystáme klubové promítání přihlášených snímků, na kterém proběhne i případné předání cen. O konkrétním termínu vás budeme s dostatečným předstihem informovat, ten bude stanoven podle vývoje situace kolem šíření koronaviru.

Soutěžní filmy musí být nahrány na serveru YouTube nebo Vimeo a v přihlášce musí být uvedená platná webová adresa směřující na přihlašovaný film. Filmy budou po úspěšném přihlášení zařazeny do soutěže a vyvěšeny na našich webových stránkách společně se všemi ostatními filmy, kde si je může každý přehrát. Celá účast v soutěži je zdarma.

Důležité termíny

  • Snímky je možné přihlašovat od 9. 11. 2020 do 29. 11. 2020, 23:59 hod. 
  • Soutěžní filmy budou na webových stránkách zveřejněny až po uzavření přihlašování, tedy po 29. listopadu 2020.
  • Výsledky VideoCulture Fest 2020 budou zveřejněny nejpozději 13. 12. 2020 na našich webových a facebookových stránkách.

Důležité soubory

Přihláška