VideoCulture Fest 2018

VideoCulture Fest je soutěž určená pro amatérské filmaře, jejichž filmová dílka budou hodnocena odbornou porotou.

Celý 18. ročník proběhne po internetu (od přihlašování filmů, přes samotnou projekci až po vyhlášení ocenění). V lednu 2019 chystáme klubové promítání přihlášených snímků, na kterém proběhne i případné předání cen.

Soutěžní filmy musí být nahrány na serveru YouTube nebo Vimeo a v přihlášce musí být uvedená platná webová adresa směřující na přihlašovaný film. Filmy budou po úspěšném přihlášení zařazeny do soutěže a vyvěšeny na našich webových stránkách společně se všemi ostatními filmy, kde si je může každý přehrát. Celá účast v soutěži je zdarma.

Důležité termíny

  • Snímky bude možné přihlašovat od 3. 11. 2018 do 17. 11. 2018, 23:59 hod. 
  • Hlasování návštěvníků našich webových stránek bude probíhat od 22. 11. 2018, 21:00 hod. do 25. 11. 2018, 23:59 hod.
  • Výsledky VideoCulture Fest 2017 budou zveřejněny nejpozději 9. 12. 2018 na našich webových a facebookových stránkách.

Důležité soubory

Přihláška

Přihlašování bylo ukončeno. Všechny přihlášené filmy najdete zde.