Od Sény, foto: Matyáš Hnilica

Aktuálně


VideoCulture Fest 2022 – hodnotící fáze

Přijímání filmů do soutěže bylo ukončeno. Nyní porotci všechny filmy hodnotí. Výsledky zveřejníme nejpozději 5. února 2023 na našich webových a facebookových stránkách, i na FilmDatu.

Podívejte se mezitím na letošní soutěžní filmy.

14. 12. 2022

Kurzy kamery – konec výuky v 1. pololetí šk. r.  2022/2023

11. 12.2022 – Animatěj v dětských domovech

Animatěj o této adventní neděli navštívil dětské domovy v Novém Strašecí a v Pyšelích, kde umožnil dětem natočit si vlastní animované Betlémy.