Aktuálně


26. 10. – 13. 11. 2022

Zveme vás na výstavu Domov – Svaz českých fotografů a Večernice.
Výstava pro zájem prodloužena do 18. 11.

Animatěj v RC Slunečnice

V Rodinném centru Slunečnice od září opět probíhá kroužek „Čarování s Animatějem“ pro děti od 7 do 12 let.

V kroužku se děti učí technice animovaného filmu, historii, ale vytvářejí i vlastní filmy podle vlastních námětů. Důraz je kladen především na rozvoj fantazie a tvořivosti dětí.

Výuka probíhá zábavnou formou a podporuje svobodu myšlení dětí.

V tomto roce se budeme věnovat i vytváření klasického kresleného filmu.

3. 10. 2022

Zahajujeme další školní rok 2022/2023 a zveme vás na vernisáž výstavy v Knihovně Jezerka (od 14:30).

V průběhu vernisáže lze zhlédnout i filmovou tvorbu TS Večernice. Výstava potrvá do konce října 2022.

Animatěj – první pololetí roku 2022

Děti v prvním pololetí tohoto roku vytvářely v rámci kroužku „Čarování s Animatějem“ v RC Slunečnice vlastní filmy na téma „Zlý sen“. Samy si vytvářely námět, scénář a volily si vlastní výtvarnou techniku, se kterou pak své náměty realizovaly.

Součástí skupiny je i slečna s poruchou autistického spektra. I její dílo zde můžete vidět.

Důraz byl kladen na rozvíjení vlastní fantazie, tvořivosti a podporu svobodného vyjádření vlastního názoru.

Výsledné filmy můžete zhlédnout: