slide 1
Image Slide 2
velikonoce
Krásné velikonoční svátky všem našim příznivcům přeje VEČERNICE
Image Slide 3
Foto: Jaroslav Hollitzer
Image Slide 3
Foto: Hana Hollitzerová
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Historie

Naše poděkování patří všem, kteří nám pomáhali, snažili se nést naši myšlenku až do roku 2006. Vůbec nevadí, že někdo přišel a po natočení filmu odešel, pro nás bylo vždy důležité, že byl…

 

Zakladatelé AČV Medialog o.s.

 

Za nejdůležitější stavební kameny v této aktivitě od roku 2000 do 2010 pokládáme:

 • 2010 | Nám nejde jenom o pěstování talentů, ale o využití vizualizace, kterou umožňují dnešní digitální technologie napříč spektrem populace a tím i o velmi originální představy.
 • 2007 – 2009 | Účast na festivalech Mantal Power
 • 2007 | Vytvoření další platformy pro výuku pedagogů – AMP
 • 2006 | Zaintegrování TS Večernice – lidé s mentálním handicapem, práce s filmem a jeho využitím pro inkluzi
 • 2006 – 2008 | Ve spoluprací s NIPOS ARTAMA zkonsturování projektu DIALOG, příspěvky do VIDEOHOBBY.
 • 2006 | Vzdělávání „Jak využít film“ ve vzdělávání napříč spektrem cílových skupin od 12 do 18 let žáků a studentů ZŠ, SŠ, speciálních škol, studentů VŠ a jejich pedagogů. Cílené přednášky doma i v zahraničí. Předávání a výměna zkušeností.
 • 2006 | Osamostatnění a zpřístupnění filmu jako produktu, autorům, autorským skupinám nejširší občanské veřejnosti
 • 2005, 2006 | První ceny na Českém lvíčku 2005, 2006 v kategorii školní tvorba za filmy Tajuplná podkova a Vlastní tempo
 • 2004 | Účast v projektu CHICAM Ludwigsburg, Německo
 • 2004 | Festival v Saarbrückenu, Německo
 • 2004 | Festival Cannes, v doprovodném programu promítnut film Tajuplná podkova ve francouzské mutaci
 • 2004 | Obdržená první cena za kameru a scénář filmu Mezi dvěma světy na festivalu Zahrada 2004
 • 2003 | Projekt roku 2003 v ČR (nejlépe vedený a zavedený projekt) – IMAGO MUNDI (obrazy světa), veřejná projekce našich snímků doma i v zahraničí
 • 2003 | Mezinárodní konference – Celoživotní vzdělávání osob s mentálním postižením
 • 2003 | Obdržená cena mladého diváka na Junior festivalu 2003 za film Mezi dvěma světy
 • 2003 | Frankfurt nad Mohanem, festival Visionale 2003 – obdržená 1. cena za film Vlastní tempo
 • 2002 | Frankfurt nad Mohanem, festival Visionale 2002 – promítání filmů Soud a Brýle v hrnci
 • 2002 | Získán stříbrný Alberta na Videofestivalu za kolekci filmů o lidech s mentálním postižením
 • 2001, 2002 | Schola Pragensis, veřejná prezentace našich filmů
 • 2000 | Zlaté ocenění Albert za film Skladatelova inspirace