Výuka kurzu Kamery - Pokročilí začíná již 28. 1. Kurz je plně obsazen.

Historie

Naše poděkování patří všem, kteří nám pomáhali, snažili se nést naši myšlenku až do roku 2006. Vůbec nevadí, že někdo přišel a po natočení filmu odešel, pro nás bylo vždy důležité, že byl…

Zakladatelé AČV Medialog o.s.

Za nejdůležitější stavební kameny v této aktivitě od roku 2000 do 2010 pokládáme:

 • 2010 | Nám nejde jenom o pěstování talentů, ale o využití vizualizace, kterou umožňují dnešní digitální technologie napříč spektrem populace a tím i o velmi originální představy.
 • 2007 – 2009 | Účast na festivalech Mantal Power
 • 2007 | Vytvoření další platformy pro výuku pedagogů – AMP
 • 2006 | Zaintegrování TS Večernice – lidé s mentálním handicapem, práce s filmem a jeho využitím pro inkluzi
 • 2006 – 2008 | Ve spoluprací s NIPOS ARTAMA zkonsturování projektu DIALOG, příspěvky do VIDEOHOBBY.
 • 2006 | Vzdělávání „Jak využít film“ ve vzdělávání napříč spektrem cílových skupin od 12 do 18 let žáků a studentů ZŠ, SŠ, speciálních škol, studentů VŠ a jejich pedagogů. Cílené přednášky doma i v zahraničí. Předávání a výměna zkušeností.
 • 2006 | Osamostatnění a zpřístupnění filmu jako produktu, autorům, autorským skupinám nejširší občanské veřejnosti
 • 2005, 2006 | První ceny na Českém lvíčku 2005, 2006 v kategorii školní tvorba za filmy Tajuplná podkova a Vlastní tempo
 • 2004 | Účast v projektu CHICAM Ludwigsburg, Německo
 • 2004 | Festival v Saarbrückenu, Německo
 • 2004 | Festival Cannes, v doprovodném programu promítnut film Tajuplná podkova ve francouzské mutaci
 • 2004 | Obdržená první cena za kameru a scénář filmu Mezi dvěma světy na festivalu Zahrada 2004
 • 2003 | Projekt roku 2003 v ČR (nejlépe vedený a zavedený projekt) – IMAGO MUNDI (obrazy světa), veřejná projekce našich snímků doma i v zahraničí
 • 2003 | Mezinárodní konference – Celoživotní vzdělávání osob s mentálním postižením
 • 2003 | Obdržená cena mladého diváka na Junior festivalu 2003 za film Mezi dvěma světy
 • 2003 | Frankfurt nad Mohanem, festival Visionale 2003 – obdržená 1. cena za film Vlastní tempo
 • 2002 | Frankfurt nad Mohanem, festival Visionale 2002 – promítání filmů Soud a Brýle v hrnci
 • 2002 | Získán stříbrný Alberta na Videofestivalu za kolekci filmů o lidech s mentálním postižením
 • 2001, 2002 | Schola Pragensis, veřejná prezentace našich filmů
 • 2000 | Zlaté ocenění Albert za film Skladatelova inspirace