slide 1
Image Slide 2
velikonoce
Krásné velikonoční svátky všem našim příznivcům přeje VEČERNICE
Image Slide 3
Foto: Jaroslav Hollitzer
Image Slide 3
Foto: Hana Hollitzerová
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Metody práce

„Všechny děti potřebují rámec, který je chrání i před jejich vlastními destruktivními impulsy a posiluje jejich vnitřní kontrolu nad sebou. Rámec nesmí být příliš úzký, musí být pružný. V tomto rámci může být mnoho alternativ, které jsou dítěti otevřené.“

Naše tvůrčí filosofie:

  • AČV MEDIALOG o. s. chce využívat filmových postupů a zobrazovat to, co vychází přímo ze srdce člověka.
  • Pomocí filmové řeči popsat to, za co se mnoho lidí stydí: přecitlivělost, potřeba lásky, pochopení.
  • Hlavní lidskou pralátkou je cit, který se tvůrci snaží nacházet kolem sebe, a který, když se člověk opravdu dobře dívá, nachází ve světě, který ho obklopuje.
  • Víme, že filmová řeč může v mnoha případech realitu zkreslit, avšak my se ji snažíme díky filmové montáži a filmovému stylu montáže vybrat co nejautentičtěji a ukázat divákovi pojem krásna i na věcech, které se krásné být nezdají.
  • K tomu chceme využívat všechny prostředky, které nám film nabízí.
  • Zachováváme si tak svobodu projevu ve svých myšlenkách (tématech) i tvorbě. 
  • Na většinu filmových postupů jsme přišli díky svobodě tvůrčího projevu (nic nás nesvazovalo).
  • Myslíme si, že tyto ideály jsou přístupné a blízké každému bez rozdílu.