Pražské mosty Foto: Michal Rak
28. říjen Den státnosti Foto: Marcela Klicperová

Členství

Hlásit se mohou jednotlivci i skupiny a členství není omezeno věkem. Členem se může stát každý bez ohledu na věk po vyplnění Přihlášky. Výše členského příspěvku byla valnou hromadou sdružení stanovena na 600,- Kč/rok pro žáky, studenty, učitele, rodiče. V ceně členské příspěvku je zahrnuto i zapůjčení veškeré techniky (Výpůjční řád) a použití postprodukčního zázemí, vč. zaškolení lektorem.

Členský příspěvek lze uhradit buď přímo na účet banky 210718790/0300 – specifický symbol je zapotřebí uvést ve tvaru všech číslic podle data vašeho narození, např. datum 16. 9. 1982 se převede do tvaru 1691982. IČO spolku je: 270 32 256. Nebo na letní valné hromadě u hospodáře spolku Romana Filípka – hotově.

 

Přihláška členství do AČV MEDIALOG z.s.

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Číslo občanského průkazu:
E-mail:
Adresa trvalého bydliště:
(Ulice, číslo domu, obec, PSČ)
Zasílací adresa:
(Ulice, číslo domu, obec, PSČ)
Souhlasím s poskytnutím výše uvedených osobních údajů pro potřeby AČV MEDIALOG z.s. a současně potvrzuji, že jsem byl seznámen se stanovami AČV MEDIALOG z.s.

Všechny položky jsou povinné (vyjma zasílací adresy).