Pražské mosty Foto: Michal Rak
28. říjen Den státnosti Foto: Marcela Klicperová

VideoCulture Fest 2023

VideoCulture Fest je soutěž určená pro amatérské filmaře, jejichž filmová dílka budou hodnocena porotou.

Celý 23. ročník proběhne už tradičně po internetu (od přihlašování filmů, přes samotnou projekci až po vyhlášení ocenění).

V novém roce chystáme klubové promítání přihlášených snímků, na kterém předseda poroty předá ceny přítomným účastníkům. O konkrétním termínu, místě setkání vás budeme s dostatečným předstihem informovat.

  • Soutěžní filmy musí být nahrány na serveru YouTube nebo Vimeo.
  • V přihlášce musí být uvedená platná webová adresa směřující na přihlašovaný film.
  • Film bude po úspěšném přihlášení zařazen do soutěže a vyvěšen na našich webových stránkách společně se všemi ostatními filmy, kde si je může každý přehrát.
  • Celá účast v soutěži je zdarma.

Důležité termíny

  • Snímky je možné přihlašovat od 23. 11. 2023 do 2. 1. 2024, 20:00 hod.
  • Filmy budou po přijetí zveřejňovány na webových stránkách v týdenních intervalech, nikoliv obratem.
  • Výsledky VideoCulture Fest 2023 budou zveřejněny nejpozději 5. února 2024 na našich webových a facebookových stránkách, i na FilmDatu.

Důležité soubory

Přihláška