Předjaří (Foto: Naďa Fuková)

Natáčení v TV Noe


FOTOGALERIE 2014 | Natáčení v TV Noe
Já a paní profesorka jsme vyjely z Prahy rychlíkem Pendolino. Myslely jsme si, že přijedeme na natáčení včas. Na Hl. nádraží v Ostravě jsme měly 45 min zpoždění. Dole pod schody na nás již čekala mladá paní z TV Noe, pak jsem se dověděla, že je to paní produkční. Tato paní nás vzala firemním autem přímo do budovy televize. Hned nám nabídli kafe. Poté nám paní nalíčila obličeje a také jsme se převlékly. Zanedlouho jsme šly do studia i s panem redaktorem Baranem z Brna, který si sedl k nám ke stolku. Tento pán na mne působil klidným, milým dojmem. A vše začalo. Nejprve jsme se vzájemně představili divákům. Pak se do našich rozhovorů promítaly naše filmy: Král Vojta, Ve víru tance, Brány Evropy. Také jsme si povídali o naší Tvůrčí skupině, o vytvářených filmech, o fotografických výstavách v Mirošově u Plzně. Taktéž jsme celý štáb pozvaly do Tábora na naší velkou akci na podzim v Divadle Oskara Nedbala. Budeme mít výstavu, bude se promítat film, tančit, číst svoje náměty k animovaným filmům.

Na samotný závěr natáčení jsem v angličtině řekla pozdrav paní doktorce Zemkové z Pedagogické fakulty, Milušce Staré z organizace Down syndrom. Po skončení natáčení pořadu Klapka, tj. když kamery a mikrofony zhasly, jsme ještě společně poseděli u milého občerstvení. Pak jsme jeli s panem kameramanem Radkem do seleziánské ubytovny Don Bosco, kde jsme se ubytovaly.

Po krátkém odpočinku jsme šli společně s Radkem do prostředí bývalých Vítkovických železáren, kde jsem fotila „Kouzlo okamžiku“ a hned jsme fotky rozebírali. Celý tento prostor Vítkovic na mne působil velmi opuštěným dojmem. Moc dobře se mi tam nefotografovalo. Pak jsme šli ještě do nedaleké restaurace na večeři. Také jsem měla možnost vidět bytový komplex majitele Bakaly, o kterém se dost často mluví v TV. Domy působily celkem nezanedbaně a byly obklopeny zelení.

Druhý den jsme si naplánovaly s paní profesorkou navštívit Centrum Ostravy, vč. Slezské části (pomník Petra Bezruče). Jen tak tak jsme to stihly. Naštěstí jsme měly zabaleno a tak cesta na nádraží mohla proběhnout poměrně v klidu, akorát jsme zaplatili 31,-Kč za jízdenku MHD, protože jsme si je den předen nekoupily v automatu. To už budeme vědět, až příště navštívíme skanzen Vítkovic.

Poděkování TV Noe za možnost natáčení.
Marcela Klicperová
V Praze dne 15. 6. 2014