Přejeme Vám krásné prázdniny a dovolené s výlety!
Vlak, Foto: Petr Mann
Přejeme Vám krásné prázdniny a dovolené s výlety!
Léto budiž pochváleno, Foto: Jiří Špaček

Fotografické soutěže pro mládež „Interkulturelle Begegnungen“ (Mezikulturní setkání)


FOTOGALERIE 2014 | FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE PRO MLÁDEŽ „INTERKULTURELLE BEGEGNUNGEN“ (MEZIKULTURNÍ SETKÁNÍ)