Předjaří (Foto: Naďa Fuková)

Fotografické soutěže pro mládež „Interkulturelle Begegnungen“ (Mezikulturní setkání)


FOTOGALERIE 2014 | FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE PRO MLÁDEŽ „INTERKULTURELLE BEGEGNUNGEN“ (MEZIKULTURNÍ SETKÁNÍ)