Předjaří (Foto: Naďa Fuková)

11. – 15. 7. 2016

Work on document about Mirošov city.