Přejeme Vám krásné prázdniny a dovolené s výlety!
Léto budiž pochváleno, Foto: Jiří Špaček
Přejeme Vám krásné prázdniny a dovolené s výlety!
Vlak, Foto: Petr Mann

25. 6. 2013

– Schlusstreffen aller Freunde der Assoziationen TS Večernice und ACV Medialog