Krásné léto všem našim příznivcům přeje Večernice a AČV MEDIALOG
Foto: Marek Švihovec - Západ slunce u Prahy, 2017
Krásné léto všem našim příznivcům přeje Večernice a AČV MEDIALOG
Foto: Jiří Jedlička - Dalmácie 2018

12. 11. 2019

TÝDEN TOLERANCE v MŠ Duha

V úterý dne 12. 11. v dopoledních hodinách děti této školky budou mít možnost shlédnout Umění tvůrčí skupiny Večernice.

Na programu bude k vidění pásmo naplněné tancem, čtením, kreslením a krátkým animovaný filmem.

Určitě bude na co se dívat!